fredag 10 november 2017

Litet kvarnstensbrott i Malung

Ett litet kvarnstensbrott hittat utanför det stora kvarnstensbrottet Kvarnberget i Östra Utsjö, Malung. Det lilla stenbrottet är endast ett 15-tal meter stort, och det ligger en del kvarnstensämnen kvar.


torsdag 9 november 2017

Fornlämningar i Malung

Det finns lite av varje smått och gott i skogarna kring Malung. Efter ett par dagars arkeologisk utredning har det hittills framkommit flera kolbottnar, ett par stenmurar, en fångstgrop, många kolningsgropar, några röjningsrösen och några skjutskåror, totalt ett 25-tal nya lämningar. Stor variation av lämningar med andra ord, men det var förväntat.
En fångstgrop på en liten moränhöjd mitt i ett myrområde. Moränhöjden var så liten så den rymde bara en enda fångstgrop.

Kolningsgropen är ca 2,5 meter stor. Rejält med kol i botten. Kolningsgropen är mest troligt förhistorisk. I närheten finns även några kolbottnar, av betydligt senare datum.