fredag 26 december 2014

Hyllning till Torpare Brorsson

Det var inte förrän helt nyligen, genom Söderhamns-Kuriren, som jag fick veta att Torpare Brorsson i Homna gått bort redan i juli. Sture Brorsson har satt ett tydligt spår i mitt hjärta. Det var för nära 15 år sedan jag träffade Brorsson första gången, eller träffade och träffade, jag anlitade honom som lärare i en av delkurserna i den timringskurs i Ockelbo som jag administrativt ledde. Brorsson lärde ut hur man handspäntar spån, hur man ser på en tall om det är rakvuxen ved, hur man lägger systerspån intill varandra för att få ett så tätt tak som möjligt. Förutom den fackkunskap han lärde ut, var det alla fräcka historier som han var känd för. Bland "gubbarna" på timringskursen var jag den enda kvinnan, så när Torpare Brorsson skulle berätta en fräckis brukade han säga till mig att jag skulle hålla för öronen. På besök med hela gruppen hemma hos Brorsson i Homna fick vi se hur flink han även var med stora spånhyveln. Det är ett under att han hade alla fingrar kvar. Lika väl som jag uppskattade honom som en yrkesman, lika fullt uppskattade jag hans tips med trilskande hästar. Hästkarlen Brorsson hade alltid några tips om hästuppfostran. Torpare Brorsson var en varm människa, i kropp och själ. Kanske var det själens värme som spred sig i hans kropps alla delar, eftersom han gick med uppkavlade ärmar hur kallt det än var på vintern. Hade han bara sin tovade luva på sig så frös han inte. Tack Torpare Brorsson för allt du lärt mig och att jag fick vara din vän!

onsdag 17 december 2014

Ny rapport tryckt

Det är ju alltid roligt att få hämta ut en ny rapport som digitaltryckts. Det blir ju på nåt sätt en punkt för den delen av uppdraget. Och så kan man känna sig stolt över att det man skrivit. Förhoppningsvis finns det fler än Niklas och jag som vill läsa vår senaste produkt.

söndag 12 oktober 2014

Bekräftat stenåldersboplats

Var en snabb sväng ute på en förmodad stenåldersboplats i en åker, där några gamla hembygdsgubbar tidigare sett fornfynd. Nu var åkern äntligen plöjd, vilket den inte varit på mer än 10 år. Så jag gick över några snabba svängar, 10 minuter, och lyckades hitta bl a en trindyxa och kvartsavslag samt massor av skärvsten. Så nog är det en stenåldersboplats alltid. Nu ska den in i fornminnesregistret!

söndag 5 oktober 2014

Yxfynd på mesolitisk boplats

En hel och två halva yxor i nån gråvit bergart som vi inte känner namnet på. Hittade vid dels förundersökning, dels avtorvning inför slutundersökning på boplatsen Skånskogen mellan byarna Skån och Valsjön i norra Hälsingland.

torsdag 4 september 2014

Inventeringsområde

Jag tror att detta kallas skogsvård, men kan knappast tro att det gynnar nånting. Tyvärr kommer vi fornminnesinventerare ibland igenom sådana områden, måste passera igenom för att komma vidare till förhoppningsvis mera spännande områden. Bilden ger tyvärr inte rättvisa åt verkligheten, det är mycket värre än vad som framgår.

fredag 29 augusti 2014

Släktforskardagarna i Karlstad

Karlstad congresscenter, magnifik byggnad, och vilken bra miljö för årets släktforskardagar. Jättetjusig utsikt över Klarälven. Ser fram emot morgondagen när det är dags att träffa och inspirera hundratals besökare. Främst då till att besöka Logiums webbhandel naturligtvis. Alla är välkomna till Karlstad och släktforskardagarna.


tisdag 12 augusti 2014

Många stenåldersboplatser vid Ammerån

Riktigt fina stenåldersboplatser har vi stött på idag längs Ammeråns stränder. Utredningen som Stigfinnaren håller på med passerar Ammerån i Jämtland på ett ställe där det fanns en handfull sedan tidigare kända stenåldersboplatser på strandhaken vid ån. Dessutom hittade vi några stycken till vid utredningen. Tjockt med kvarts ligger på boplatserna.

måndag 11 augusti 2014

Genomborrad sten i Storforsen

Vi är på väg till uppdrag i Jämtland. Stannade och pausade vid Vild-Hussens Storforsen i Ragunda. Det var ju Vild-Hussen som tömde Ragundasjön, fast det inte var meningen. I Storforsen har vattnet genom årtusendena holkat ur stenarna och berghällarna så att djupa hålrum bildats. En av stenarna var helt genomborrad. Märkligt och coolt.

söndag 3 augusti 2014

På smal spång

En 425 meter lång spång över en myr för att ta oss till andra sidan, där vi skulle fortsätta vår inventering. Viktigt att komma över, men det var med nöd och näppe, för spången var sisådär up-to-date, gungade, och på vissa ställen låg själva spängerna nere i vattnet, och på flera ställen saknades handräcket. Men vi kom över och även tillbaka torra.

onsdag 30 juli 2014

Kraftledningsinventering

Såg ett djur idag vid inventeringen, ett djur som åtminstone inte vi ser så ofta; en ren. Den stannade och tittade på oss en kort stund, sen sprang den vidare längs med en grusväg under kraftledningen. Tror att den var ensam, för vi såg inga fler. En eftersläntrare.

tisdag 29 juli 2014

Intervju i Radio Västernorrland

Blev intervjuad i Radio Västernorrland i förra veckan gällande utredningen i Dingersjö, Njurunda. Radioreportern ringde upp kl 6.50 på morgonen, så det kan hända att jag låter lite morgontrött. Om ni vill lyssna så finns programinslaget här.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5919811

Väntar även på att Radio Västernorrland ska lägga ut dagens, tisdagens, telefonintervju. Man ville ha en uppföljning av utredningsresultaten. Ringde mitt på dagen när vi stod i skogarna strax norr om Ramsele och slogs med myggen, men det var i alla fall bra mottagning på telefonen.

lördag 12 juli 2014

Karolinernas marsch genom Hedesunda sommaren 1718

Alltsedan jag för många år sedan läste att karolinerna vandrade genom Hedesunda på sin färd till Duved 1718, har jag tänkt på hur månge de var, vad de förde med sig, hur de kom över södra och norra färjesunden vid Dalälven, var de rastade och om de lämnat några spår efter sig. Häromveckan läste jag på informationstavlor mycket fakta omkring karolinernas marsch genom landet och samlingsplatsen i Duved. Det framgick att det var Österbottens infanteriregemente med ca 910 man under ledning av överstelöjtnant von Essen, Karelska kavalleriregementet med ca 610 man till häst och under ledning av överstelöjtnant Peter Jung samt Björneborgs infanteriregemente med ca 225 man under ledning av överstelöjtnant Christoffer Conrad Bildstein som marscherade genom Hedesunda någon gång kanske runt 1 juli. Vidare färden gick via Ockelbo till Bollnäs och uppströms längs Ljusnan till Duved. Så det bör ha varit ca 1750 man med minst 610 hästar samt ett antal klövjehästar och nötboskap som passerat. Inte passerat obemärkta kan jag tro. Färjades man och hästar över älven? Om södra färjan tog kanske 25 man så måste den ha gjort 70 vändor innan alla män var över på Ön. Och sen väntade norra färjan. Slog man läger på Ön i väntan på att alla kommit över södra sundet? Och slog man sedan läger i väntan på att alla kommit över norra sundet? Är det där man ska leta efter borttappade saker? Mycket forskning väntar för att lösa några lokala och regionala gåtor inom Gävleborgs län. Kanske tar jag tag i detta snart nog.
Detalj av informationstavla vid Duved skans.

tisdag 1 juli 2014

Yxämne funnet vid Svågan

Dagens utgrävning med provgropar på en stenåldersboplats vid Svågan i norra Hälsingland gav bland annat ett halvt yxämne. Yxämnet har tydligen gått av på mitten vid tillverkningen. Boplatsen hittades vid en utredning för 2 år sedan, men på andra sidan vägen nere vid sjöstranden fanns sedan 1960-talet känt en annan boplats, nu till stora delar överdämd. Boplatsen vid sjöstranden uppges vara totalutgrävd, men vi hittade ett mikrospån vid en hastig titt i strandhaket, så tydligen finns delar av boplatsen kvar. Nu håller vi på med en förundersökning för att försöka knyta ihop den kända stenåldersboplatsen med utredningsfyndet, och vi har lyckats bra.

torsdag 26 juni 2014

Timmerbyggnad från 1343-44 i Uppland

Nu har vi fått svar på alla fem uppländska timmerbyggnader som vi tog borrkärnor ur i maj, och den äldsta av byggnaderna finns i Nora socken. Vi blev jätteglada över svaret, att boden eller härbret är byggd av timmer som fällts vintern 1343-1344! Det är före digerdöden, och den här byggnaden är hittills den absolut i särklass äldsta daterade profana timmerbyggnaden i hela Mälardalen och kanske inom en vidare sydligare zon än så. En handfull äldre byggnader finns i både Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Men söder om Dalälven är denna byggnad den hittills äldsta. Reportage väntar inom nån dag i Upsala Nya Tidning. Den ser kanske inte mycket ut för världen, men det är jättefint timmer i den, och med nära 700 år på nacken får man se lite sliten ut.

tisdag 17 juni 2014

Grävning av fångstgropar

Vi har grävt ut två fångstgropar den här veckan. Den ena tycks ha varit ca 2,5 m djup när den var i bruk, den andra drygt 2 meter. Båda groparna ligger i varsina fångstgropssystem med 3-4 gropar, strategiskt placerade för att avskärma passager längsmed en ås eller ned till vattendraget Svågan. Tur att det finns grävmaskiner till hjälp, men vissa moment grävs med spade (bilden dock arrangerad att se ut som om hela anläggningen grävts med spade!). I ena gropen fanns en fördjupning som troligen var efter en sparklåda, i den andra ingen sådan. Ålder? Ja allt emellan 9000 år och fram till 1865 är möjligt. Kommande C-14-dateringar får utvisa detta, för topografiskt och fornlämningsmässigt får vi inga eller alla ledtrådar. Bosättningar finns i området från mesolitisk tid, från medeltid, från 1600-talets skogsfinska bosättningar och fram mot nutid.

onsdag 11 juni 2014

Stenålder vid Tvärforsen

Förundersökning av stenåldersboplats vid Tvärforsen i Svågans dalgång pågår. Vid utredningen hittade vi ett jättefint avslag, förundersökningen pågår i ett par dagar. Eftersom vi arbetar vägnära på en 70-väg krävs att vägen noggrant hastighetssänks, skyltas och skärmas av, blinkande lampor och stora däck som skydd. Firmabilen har "saftblandare" på taket för att få stå parkerad invid vägen m m. Idag har vi hittat bl a avslag och skärvsten. Troligen är platsen (fornlämningen) liten, begränsad till ytan. Lite ovana vid grävning är vi allt så här på försommaren, det har varit mest inventeringar annars i vår.
Många skyltar och hastighetsbegränsningar och avskärmningar visar bilister på motsatta sidan, så att vi som arbetar med stenåldersundersökningen kan vara lite mera skyddade. Boplatsen ligger bakom moränryggen på vänster sida vägen.

måndag 19 maj 2014

Har fått i min hand Gustaf Trotzigs nya bok "Metaller hantverkare och arkeologi. Från forntid till nutid". Har inte hunnit läsa så mycket ännu, men det verkar vara en synnerligen gedigen bok. När jag hunnit läsa lite mera kommer en kort sammanfattning här. Boken finns att köpa hos www.hemslojdensforlag.se

söndag 4 maj 2014

Tunga Gävle Dala

Det rullade in ett 60-tal tunga fordon på parkeringen vid Road 56 i lördags. Det var "Tunga Gävle Dala" som anordnade ett lastbilsrally genom Gästrikland. Matstoppet gjordes i Hedesunda, så det fanns gott om tid att studera alla tunga bilar som ställde upp sig. Min uppskattning var ett det fanns bilar från sent 1920-tal till tidigt 1980-tal med i karavanen. Det var lastbilar, både med och utan släp, taxibilar och bussar.


onsdag 9 april 2014

Ny medarbetare hos Stigfinnaren

Arkeolog Niklas Groop från Gustafs utanför Säter började hos Stigfinnaren den 1 april. Niklas har tidigare under många år arbetat hos flera andra arkeologiföretag, och var även projektanställd hos Stigfinnaren våren och sommaren 2013. Nu är han tillbaka. Ett av Niklas intresseområden är stenålder, och därvidlag kompletterar han bra Stigfinnarens andra arkeolog, Elise. Arkeologsäsongen med utredningar och utgrävningar har satt igång. Ett 17 kilometer långt inventeringsprojekt i södra Gästrikland är redan avklarat och flera projekt runt om i halva Sverige väntar.
Bilden är från hösten 2013 vid en inventering i en yttre kustmiljö utanför Söderhamn.

torsdag 20 februari 2014

Ny arkeologirapport klar

Har hämtat ut en till arkeologirapport. Det är alltid skönt att pricka av de klara uppdragen i listan, ett efter ett. Spännande projekt förresten, 168 nya forn- och kulturlämningar, utöver de 40-tal som sedan tidigare var kända. Kolbottnar vanligaste lämningen. Sen finns en del torplämningar, gruvhål, dammvallar, och troligen ett kanalsystem som lett vatten till en damm och vidare till en gruva.

måndag 17 februari 2014

Gävles segelfartyg

Boken om Gävles segelfartyg från 1750-talet och framåt är nu redigerad och klar, inne hos tryckeriet, och förväntas levereras den 14 mars. Förhoppningsvis kommer bokhandlarna att vilja ta in den i sitt sortiment, och då hoppas jag att den finns i bokhandelsdiskarna redan den 15 mars. Så här ser framsidan ut, gjordes klar idag. Bilden visar fregattskeppet Blixten från Gävle som passerar Gibraltar samtidigt som Vesuvius får ett utbrott! Rolig fartygsmålning!

fredag 3 januari 2014

Statistik för 2013!

Har precis räknat ut att jag kört 2032 mil i tjänsten på olika uppdrag under 2013! Så jag har kanske suttit ca 28 stycken 8-timmarsarbetsdagar totalt i bilen. Och att det troligen i år igen blev ca 210 mil gåendes också, d v s knappa 10 mil mindre än år 2012. 
Och sen har jag och mina anställda under 2013 hittat 830 nya forn- och kulturlämningar samt gjort besök på och till viss del omtolkat ett 75-tal sedan tidigare kända fornlämningar. Och dessa 830 nyfynd av forn- och kulturlämningar har hittats på ca 102 fältarbetsdagar, vilket gör att man hittar minst en ny forn- och kulturlämning varje timme man är ute i busken. Och rent statistiskt sett också så finns det en ny fornlämning för vart 3:e hektar skogsmark. 
Utöver denna statistik kan jag nämna att jag blivit biten 8 gånger av fästingar, de jag vet av, och kanske 500 gånger av älgflugor. 
Dessutom har jag betalt ut löner, traktamenten och reseersättningar ca 60 olika enskilda gånger, samt bokfört ca 1000 verifikationer och haft kontakt med skattemyndigheten ca 25 gånger genom skattedeklarationer och kontrolluppgifter. Dessutom har jag administrerat, marknadsfört och sålt ca 70 böcker och rapporter, hållit 10 föreläsningar och kulturhistoriska vandringar, bara skrivit 12 tidningsartiklar, men träffat ca 700 släktforskare som jag marknadsfört min webbhandel för och i webbhandelns databas fört in ca 2000 nya sökbara uppgifter, samt layoutat en ny bok på 304 sidor som just nu är klar till ca 80 %.
Som om inte det vore nog så har jag även tagit på mig rollen som webmaster för en företagarförenings hemsida.
Det är ju inte underligt att man är trött i kropp och själ efter ett sånt 2013!