måndag 28 december 2015

Hösten i Ammerån

Vi vill gärna visa några bilder från höstens stenåldersutgrävning vid Ammeråns strand i Borgvattnet, Jämtland. Fantastiskt fin plats, en udde med sand invid en vacker å som bildar en fjärd just här vid grävningen. Det enda som stör idyllen är ju just anledningen till grävningen; en kraftledning med dubbla par stolpar och stag. Stolparna ska bytas ut och flyttas. 1952 när ledningen sattes upp visste man inte om boplatsen, så de står mitt i alltihopa.

Avtorvningen har precis börjat och ett antal rutor är grävda. Redan i de första rutorna kom brända ben, kvarts och även keramik. Just keramik hade vi inte sett nåt av på förundersökningen, och efter grävningens slut visade det sig att keramiken bara fanns i en remsa längs stranden.
Det blir väldigt överskådligt när skärvstenen ligger kvar rutvis, så ser man att det är stor variation på skärvstensförekomsten mellan olika delområden.
"Lite" kvarts i en kvartsmeterruta, eller ska man kanske säga "kvartsruta".
Börjar bli frostnupet på morgonen när vi kommit in i oktober månad. Men otroligt vackert när solen just går upp ovan bergen på andra sidan Ytterfjärden.

lördag 26 december 2015

Kolningsgrop i Årsunda

Tidig november 2015. Den här kolningsgropen i Årsunda är snart ett minne blott. Vi väntar på maskinföraren som ska hjälpa oss torva av, och gräva fjärdedelar av den. Som synes på bilden så är snart grusgropskanten framme och nästan naggar på kolningsgropen, så den skulle dokumenteras och tas bort. Dessutom har ett crosspår varit och naggat den på ena kanten. Vid undersökningen kom det fram ett kraftigt rektangulärt kollager i botten. Nu väntar vi på dateringarna. Ska vi våga gissa på vikingatid?

torsdag 24 december 2015

Varpsand i Gnarp

Detta var vyn från ett av sensommarens uppdrag; havet vid Varpsand i Gnarp socken, norra Hälsingland. Havet blånande vackert, himlen och luften hög, men bara måttligt intressant inventering. Bråkig morän och blöta myrar. Men hittade ändock några intressanta lämningar, däribland en jordrymning ett stycke upp i moränmarken intill en myrkant. Detta visar att det lönar sig att gå överallt i ett utredningsområde, även på ett smalt moränparti mellan blöta myrar. Vad som helst kan uppdaga sig var som helst. Inget lämnas åt slumpen, ingen yta är för liten och obetydligt att trampa igenom. Människan har satt sina spår lite överallt, och ingen trakt verkar orörd, utan påverkad av människor någon gång under de senaste 10000 åren.

måndag 19 oktober 2015

Fynd från grävningarna i Skyttmon

Lite av fynden från grävningarna vid Ammerån i höstas


Först ut en bild på den fyndkategori som var mest framträdande; brända ben. Denna lilla hög på 150,75g kommer från en 0,5m x 0,5m stor ruta som grävdes i 0,1m stick.
Bild 2 visar ett urval av de finaste stenfynden vi hittade. Överst en knacksten, därunder från vänster; tre mikrospån, två delar av kvartsitspetsar och längst till höger en skrapa i kvarts.
Slutligen bild 3 som visar ett urval av de mest oväntade fynden vi hittade. Keramik. Till vänster kvartsmagrad keramik med dekor och till höger asbestmagrad keramik, även den med dekor. 

torsdag 30 juli 2015

Hälsning från Ammerån

Vi hälsar från utgrävningsplatsen (stenålder) vid Ammerån nära Skyttmon. Satte kameran på självutlösare och sprang och satte mig bredvid Niklas. I förgrunden en härd, kan tillhöra stenåldersboplatsen, eller är den yngre och tillhör en helt annan tid. Boplatsen ligger på en isälvsavlagring, bara sand, så alla stenar som hittas är hitförda. Boplatsen är nu utredd i etapp-2 samt förundersökt genom provgropar. Vi har ett gott hum om boplatsens storlek, karaktär och vilken typ av fynd som finns. Mest kvarts är det, men även något brända ben, så 14C-datering kan vi få. En del skärvsten framkommer också spritt över boplatsytan. Trivsam miljö intill Ammerån.

fredag 10 juli 2015

Det var ett tag sedan jag var och tittade på den här Brudstenen på Harvskogen i norra Hedesunda. Lätttillgänglig är den i allfall med en skogsbilväg och vändplan invid. Det finns ju s k jättegrytor på 2 skilda sidor på stenen, bildade av inlandsisen. Inte så många jättegrytor kända i närområdet, finns en stor en i Gammelstilla i Torsåker, några i Strömsbro i Hille och en i Granbo i Hanebo i Hälsingland som jag känner till. Frågan är om inte den lilla offergropen i hällen på Mistingshälla vid gamla Vinnersjövägen i Hedesunda också är en jättegryta. Och så den här.

onsdag 17 juni 2015

Inventering i brandområde

Ja, så här ser det ut i en liten del av brandområdet i Västmanland. Vi var ut och tittade på plats för att bilda oss en uppfattning om hur hemskt det egentligen är, och det är hemskt. På vissa ställen går det knappt att nå marken för alla träd som ligger i kryss över varandra. Kraftigt brända tegelstenar i en före detta kolarkoja var bland det första vi stötte på. Tyst skog, svart. Spruckna stenar på hällarna, skärviga. Kan blir svårt att identifiera stenåldern bland alla dessa stenflisor. Svagt spirande grönska, tycks gå långsamt med grönskans framväxt.


måndag 15 juni 2015

Onbacken i Bollnäs

Nu finns den arkeologiska rapporten om Onbacken i Bollnäs på lager hos Stigfinnaren i begränsad upplaga. OBS: att detta är de absolut sista exemplaren som finns. Den kostar 150 kronor + porto. Välkomna med era beställningar. Hör av er till info@stigfinnaren.nu

måndag 8 juni 2015

Fynd av tvivelaktig karaktär.

På väg ut att starta dagens grävningar ute på en halvö i Ammerån, regnet lurar bakom tunga mörka moln och det är några kilometer till närmsta hus. Då plötsligt skymtar jag något bredvid stigen i den blöta mossan, där ligger en knytnävsstor grå klump med vita kvartsliknande inslag. Runtomkring syns tydliga spår av att något stort gått förbi. Oron börjar krypa då jag vet att det finns björn och annat i skogarna.

Dagen efter får jag tillfälle att fråga en jägare från trakten vad det är för något och får det bekräftat på jämtska: Det är björnskit, med älgkalvtänder i. Men vi ska inte vara oroliga, den är en vecka gammal... 

 


tisdag 2 juni 2015

Besök i Jämtland

Vi gör ett kort besök i Jämtland. Här rasar kvartsen fram ur strandkanten. Synd att det är högt vatten nu, annars hade ni läsare kunnat få se stränder fulla av kvarts. En del bitar knytnävsstora.

fredag 29 maj 2015

Ny rapport från Stigfinnaren

Stigfinnaren har fått ut en ny rapport från tryckeriet. Alltid lika roligt, trots att just denna bara handlar om ett tunt kabelschakt, men ändå med ett fynd av ett Carl XII-mynt. Grävningen berör ett område i Östveda, Hedesunda i Gästrikland.

torsdag 14 maj 2015

Vindkraft i Västergötland

Vet inte riktigt om jag visat upp denna arkeologiska rapport om ett vindkraftsprojekt som vi arbetade med 2013. Vindåsen heter projektet och ligger i Örsås och Håcksviks socknar i Svenljunga kommun. Spännande fynd av många kolningsgropar, gränsmärken, enstaka röjningsrösen men även hela stora områden med röjningsrösen av hackerörstyp, några gamla stigar samt flera övergivna torplämningar.

lördag 9 maj 2015

Besök i Gudmundstjärn

Var på kvällsbesök i kulturreservatet Gudmundstjärn häromdagen. Fin miljö med många gamla byggnader. Kilometervis med gärdesgårdar, varav en del var på tur att göras om, eftersom de rasat ned. Fint betat landskap som skulle vinna på ännu hårdare bete om man tog bort mera granskog. Åker gärna dit igen när det blivit mera sommar och värme, för det var inte varmt ute denna tidiga majkväll. För er som vill läsa mera om platsen gå till denna sida: http://gudmundstjarn.dinstudio.se/
Högt uppe ovanför hagarna ligger gården Gudmundstjärn.

lördag 7 mars 2015

Ny rapport på gång

Vi skriver på ytterligare en rapport som blir klar endera dagen. Beställaren ville att vi skulle byta ut en av kartorna, så då gör vi det, det blir faktiskt tydligare så, det var en bra kommentar. Några mindre rättelser bara så är den klar för digitaltrycket. I området, som är Långseles omgivning, står den här vackra milstolpen, invid den gamla riksvägen mellan Graninge och Sollefteå. Närmare bestämt i närheten av byn Nässe. Det står 1871 på milstolpen. Vägsträckningen dock betydligt äldre, kanske rent av senmedeltida?

onsdag 25 februari 2015

Så kom domen mot det fornlämningsbrott som skedde för ca 2 år sedan i Årsunda. Ett uppenbart brott enligt kulturmiljölagen. Själv har jag anmält ca 25 skadade fornlämningar och brott under de senaste 10 åren utan att nånting tagits upp till granskning. Synd. Men det kanske kan bli ändring på det nu.
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/sandviken-energi-fallda-for-forstorda-fornlamningar

lördag 14 februari 2015

Gävles segelfartyg

Gefle Dagblad skrev en bra artikel om den föreläsning som var häromkvällen om "Gävles segelfartyg i utrikes fart sedan 1750-talet". Mycket folk på plats, jag uppskattade antalet till 55 personer, men GD räknade till ett 80-tal. Vilka äventyr som hände på de sju haven för alla Gävlefartyg, myterier där både styrman och myterister avlider, förlisningar med flaskpost som enda möjlighet att kommunicera sig med omvärlden, epidemier med gula febern m m. Här kan ni läsa artikeln i GD 
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/fartygen-fran-gavle-som-seglade-pa-varldshaven

torsdag 12 februari 2015

Föreläsning om Gävles segelfartyg

Dags för föreläsning om Gävles segelfartyg. Sven-Olof Nordenberg berättar ur sin bok och jag sköter bildspelet. Hoppas på många intresserade besökare ikväll. Det finns möjlighet att köpa boken "Gävles segelfartyg i utrikes fart sedan 1750-talet" på plats och samtidigt få en författarsignatur i boken.

tisdag 3 februari 2015

Kavelbroletning

En gång för några år sedan skulle vi leta efter spår efter en kavelbro i en myr med hjälp av markradar. Det var inte lätt alls sa expertisen som skötte utrustningen. Det låg stubbar och stockar kors och tvärs i hela myren tydligen på alla olika djup. Så nån struktur i stockarna gick inte att se. Har tänkt att jag skulle gå tillbaka till myren årligen för att se om det kommit fram nånting vid torvbrytningen.

söndag 1 februari 2015

Underjordiska gången vid Gävle slott

Enligt traditionen ska det finnas en underjordisk gång mellan det gamla slottshäktet och Gävle slott, lite diagonalt från slottshäktets sydöstra hörn fram till slottets västra gavel. I gången fördes fångar som skulle rannsakas, till rannsakningen i slottet. Tidigt 2000-tal skapades en arbetsgrupp som skulle försöka bringa klarhet i denna fråga. Vi använde oss bl a av teatergas som skickades in i hålrum i ena fånggropens vägg, och av markradar samt av värmekamera. Vi ville även gräva ett schakt rakt över den förmodade gångens sträckning. Tyvärr lyckades vi inte få klarhet i frågan vid det tillfället. Frågan kvarstår och kanske tar vi tar i den snart igen.
Det här är slottshäktet invid Gävle slott. Från häktets gavel ska det ha funnits en underjordisk gång till slottet.

fredag 30 januari 2015

Gerda Gefle

Såg i tidningen idag att briggen Gerda Gefle är till salu igen. För 8 miljoner kronor. Det var ju några år sedan som hon såldes till Finland. Nu finns det möjlighet att köpa tillbaka den för 8 miljoner. Nån som har pengar över så att Gerda kan få komma tillbaka till Gävle och pryda sin plats i Gävle hamn igen?

onsdag 28 januari 2015

Sjömansgravar på Kusön

Det är lite svårt att åskådliggöra sjömansgravarna på Kusön eftersom det är synnerligen tät granskog, men enligt uppgift ska det vara en 12 x 17 meter stor sjömanskyrkogård som begränsas av en övermossad stenmur och stenrad. Befolkningen i Gåsholma berättar att en eller flera besättningar från segelfartyg har begravts där efter förlisning. Och det skulle möjligen ha hänt under 1700-talet. Tydligen spökar det också på platsen.

söndag 25 januari 2015

Fantastiska fågelfångstanläggningar

Bläddrar bland några år gamla bilder på minst hundra år gamla lämningar. Det finns fantastiska områden med fågelfångstanläggningar på berghällarna på Lindomsberget och angränsande berg i Häggdånger. Tanken var att man skulle fästa en snara mellan stenarna, och när skogsfågel samlades på hällarna sprang de in mellan stenarna och fastande i snarorna. Effektiv jakt tror jag. På samma hällar finns rester efter stolpstöd till fångstnät och skjutskårar där man staplat sten som man kunde gömma sig bakom för att skjuta fåglarna. Så på samma hällar finns spår efter tre olika jaktmetoder; nät, skott och snara. Kan de vara samtida? Jaktmetoden med snara förbjöds 1865 samtidigt som flera andra passiva jaktmetoder såsom jakt med fångstgrop.

lördag 24 januari 2015

Hällristning vid Nämforsen

Fantasin skenar iväg när man tittar på hällristningar. Egentligen kan de föreställa nästan vad som helst, och idéer finns det troligen lika många som det finns betraktare. Och ingen idé är bättre eller sämre än någon annan. Det här t ex skulle i fantasin kunna vara en kentaur, där bakdelen är en hästs medan överkroppen är en människas. Just den här "kentaur" nickar en boll. Om fantasin fick säga sitt menar jag. Förmodligen är dock detta två ristningar som överlappar varandra, och som inte ska tolkas ihop. Människofiguren är ju tydlig och otvivelaktig.

fredag 23 januari 2015

En ristning på Storjungfrun

Det finns minst tre ytor med ristningar på ön Storjungfrun utanför Söderhamn. Tog mig för att digitalt fylla i texten på en av dem. Nån som vet vem Erik V. Johansson var? Nån fiskare på ön kanske? Ristningen finns på öns norra sida på klippor som sluttar ut mot havet. Allt har en historia, det är snart 79 år sedan denna ristades, men den syns fortfarande.

fredag 16 januari 2015

Nya saker att upptäcka

Det finns så många nya lämningar att upptäcka, och som inte är svåra att upptäcka heller, som den här källaren intill en plats där det stått en banvaktarstuga. Helt ofattbart att 2 äldre inventeringar kan ha missat en sån lämning. Nåväl nu kommer den med på fornlämningskartan, banvaktarplatsen med källaren omgivet av en stenmur, till torpet som hembygdsföreningen kallar "Hjälms". Det ska ha stått byggnader kvar ett stycke in på 1900-talet.

tisdag 13 januari 2015

Gruvhandlingar görs sökbara för bl a släktforskare

Det här är ett exempel på en av alla mångtusentals gruvhandlingar som jag läser och gör sökbara de stunder jag inte skriver på uppdragsrapporter. Handlingen är från 1843, och det verkar som om gruvprospekteringen var ihållande. Många handlingar är det, och ibland står det att inmutningarna skett ett specifikt klockslag, så viktigt verkar det vara att få ett mutbevis. För er som släktforskar och letar efter en släkting kan Stigfinnarens webbhandel med "historiska dokument" vara en sökväg. Där ligger nämligen rektifierade handlingar från olika arkiv, rektifierade och därmed sökbara på personnamn. Webbhandeln hittar ni på www.logium.se Väl inne på den sidan sök under menyn på "Historiska dokument".

torsdag 8 januari 2015

Stigfinnaren är nu AB

Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting har blivit Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB, en marginell ändring i namnet med andra ord, även om verksamheterna löper parallellt under några veckor. Vi är dock desamma personer inom organisationen; Elise Hovanta och Niklas Groop arkeologer samt Åke Ekmark datatekniker på deltid. Nu ser vi fram emot den kommande säsongen, vad den kan ha i sitt sköte. Hoppas på lika många fina utomhusdagar som vi hade 2014.