fredag 3 januari 2014

Statistik för 2013!

Har precis räknat ut att jag kört 2032 mil i tjänsten på olika uppdrag under 2013! Så jag har kanske suttit ca 28 stycken 8-timmarsarbetsdagar totalt i bilen. Och att det troligen i år igen blev ca 210 mil gåendes också, d v s knappa 10 mil mindre än år 2012. 
Och sen har jag och mina anställda under 2013 hittat 830 nya forn- och kulturlämningar samt gjort besök på och till viss del omtolkat ett 75-tal sedan tidigare kända fornlämningar. Och dessa 830 nyfynd av forn- och kulturlämningar har hittats på ca 102 fältarbetsdagar, vilket gör att man hittar minst en ny forn- och kulturlämning varje timme man är ute i busken. Och rent statistiskt sett också så finns det en ny fornlämning för vart 3:e hektar skogsmark. 
Utöver denna statistik kan jag nämna att jag blivit biten 8 gånger av fästingar, de jag vet av, och kanske 500 gånger av älgflugor. 
Dessutom har jag betalt ut löner, traktamenten och reseersättningar ca 60 olika enskilda gånger, samt bokfört ca 1000 verifikationer och haft kontakt med skattemyndigheten ca 25 gånger genom skattedeklarationer och kontrolluppgifter. Dessutom har jag administrerat, marknadsfört och sålt ca 70 böcker och rapporter, hållit 10 föreläsningar och kulturhistoriska vandringar, bara skrivit 12 tidningsartiklar, men träffat ca 700 släktforskare som jag marknadsfört min webbhandel för och i webbhandelns databas fört in ca 2000 nya sökbara uppgifter, samt layoutat en ny bok på 304 sidor som just nu är klar till ca 80 %.
Som om inte det vore nog så har jag även tagit på mig rollen som webmaster för en företagarförenings hemsida.
Det är ju inte underligt att man är trött i kropp och själ efter ett sånt 2013!