torsdag 30 juli 2015

Hälsning från Ammerån

Vi hälsar från utgrävningsplatsen (stenålder) vid Ammerån nära Skyttmon. Satte kameran på självutlösare och sprang och satte mig bredvid Niklas. I förgrunden en härd, kan tillhöra stenåldersboplatsen, eller är den yngre och tillhör en helt annan tid. Boplatsen ligger på en isälvsavlagring, bara sand, så alla stenar som hittas är hitförda. Boplatsen är nu utredd i etapp-2 samt förundersökt genom provgropar. Vi har ett gott hum om boplatsens storlek, karaktär och vilken typ av fynd som finns. Mest kvarts är det, men även något brända ben, så 14C-datering kan vi få. En del skärvsten framkommer också spritt över boplatsytan. Trivsam miljö intill Ammerån.

fredag 10 juli 2015

Det var ett tag sedan jag var och tittade på den här Brudstenen på Harvskogen i norra Hedesunda. Lätttillgänglig är den i allfall med en skogsbilväg och vändplan invid. Det finns ju s k jättegrytor på 2 skilda sidor på stenen, bildade av inlandsisen. Inte så många jättegrytor kända i närområdet, finns en stor en i Gammelstilla i Torsåker, några i Strömsbro i Hille och en i Granbo i Hanebo i Hälsingland som jag känner till. Frågan är om inte den lilla offergropen i hällen på Mistingshälla vid gamla Vinnersjövägen i Hedesunda också är en jättegryta. Och så den här.