torsdag 4 september 2014

Inventeringsområde

Jag tror att detta kallas skogsvård, men kan knappast tro att det gynnar nånting. Tyvärr kommer vi fornminnesinventerare ibland igenom sådana områden, måste passera igenom för att komma vidare till förhoppningsvis mera spännande områden. Bilden ger tyvärr inte rättvisa åt verkligheten, det är mycket värre än vad som framgår.