torsdag 26 juni 2014

Timmerbyggnad från 1343-44 i Uppland

Nu har vi fått svar på alla fem uppländska timmerbyggnader som vi tog borrkärnor ur i maj, och den äldsta av byggnaderna finns i Nora socken. Vi blev jätteglada över svaret, att boden eller härbret är byggd av timmer som fällts vintern 1343-1344! Det är före digerdöden, och den här byggnaden är hittills den absolut i särklass äldsta daterade profana timmerbyggnaden i hela Mälardalen och kanske inom en vidare sydligare zon än så. En handfull äldre byggnader finns i både Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Men söder om Dalälven är denna byggnad den hittills äldsta. Reportage väntar inom nån dag i Upsala Nya Tidning. Den ser kanske inte mycket ut för världen, men det är jättefint timmer i den, och med nära 700 år på nacken får man se lite sliten ut.

tisdag 17 juni 2014

Grävning av fångstgropar

Vi har grävt ut två fångstgropar den här veckan. Den ena tycks ha varit ca 2,5 m djup när den var i bruk, den andra drygt 2 meter. Båda groparna ligger i varsina fångstgropssystem med 3-4 gropar, strategiskt placerade för att avskärma passager längsmed en ås eller ned till vattendraget Svågan. Tur att det finns grävmaskiner till hjälp, men vissa moment grävs med spade (bilden dock arrangerad att se ut som om hela anläggningen grävts med spade!). I ena gropen fanns en fördjupning som troligen var efter en sparklåda, i den andra ingen sådan. Ålder? Ja allt emellan 9000 år och fram till 1865 är möjligt. Kommande C-14-dateringar får utvisa detta, för topografiskt och fornlämningsmässigt får vi inga eller alla ledtrådar. Bosättningar finns i området från mesolitisk tid, från medeltid, från 1600-talets skogsfinska bosättningar och fram mot nutid.

onsdag 11 juni 2014

Stenålder vid Tvärforsen

Förundersökning av stenåldersboplats vid Tvärforsen i Svågans dalgång pågår. Vid utredningen hittade vi ett jättefint avslag, förundersökningen pågår i ett par dagar. Eftersom vi arbetar vägnära på en 70-väg krävs att vägen noggrant hastighetssänks, skyltas och skärmas av, blinkande lampor och stora däck som skydd. Firmabilen har "saftblandare" på taket för att få stå parkerad invid vägen m m. Idag har vi hittat bl a avslag och skärvsten. Troligen är platsen (fornlämningen) liten, begränsad till ytan. Lite ovana vid grävning är vi allt så här på försommaren, det har varit mest inventeringar annars i vår.
Många skyltar och hastighetsbegränsningar och avskärmningar visar bilister på motsatta sidan, så att vi som arbetar med stenåldersundersökningen kan vara lite mera skyddade. Boplatsen ligger bakom moränryggen på vänster sida vägen.