lördag 19 oktober 2013

Dykning i Ljungan

Spännande dag var det när dykaren Peter skulle kontrollera om det fanns fornlämningar på bottnen i Ljungan i området mellan E4-bron och järnvägsbron vid Njurundabommen. Det var riktigt strömt i älven, tur att Micke hade en så kraftig båtmotor som kunde stå emot i strömmarna. Peter hade mikrofon i ansiktsmasken och kunde prata och berätta om vad han såg, så att vi i båten kunde höra i högtalare. Jag antecknade och skötte in- och utrullningen av luftslangen, Kajsa gjorde inmätningar. Bland fynden kan nämnas rester efter ett av laxfiskekaren som tidigare fanns i mängder i älven. Peter filmade också lite, så får vi landkrabbor se när han redigerat filmen, det som han såg på älvbottnen.

Dykaren Peter gör sig klar för dykning i Ljungan; med mikrofon i masken kan vi i båten höra det han ser.